MZekon: účtovníctvo Žilina

 

Kvalita našich služieb je garantovaná 20 ročnou skúsenosťou, neustálym sledovaním a aplikáciou zmien zákonov, ktoré súvisia s podnikaním a povinnosťami klientov.

 

Poskytujeme komplexné služby v ekonomickej a účtovnej oblasti pre:
 
  • fyzické osoby - podnikateľov
  • právnické osoby - podnikateľské subjekty (s.r.o., komanditné spoločnosti...)
  • subjekty nezaložené za účelom podnikania - občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 
Agendy sú spracovávané v  systémoch od firmy Kros, HOUR, POHODA.