Personalistika

 • pracovné zmluvy a dohody
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • súvisiace evidencie

 

Mzdy

 • spracovanie dochádzky zamestnancov
 • výpočet miezd
 • generovanie a zasielanie výplatných pások a rekapitulácií
 • vypracovanie a doručenie výkazov do poisťovní
 • vypracovanie a doručenie prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • podklady na úhradu miezd a odvodov
 • vypracovanie potvrdení pre zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane